دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مأموریت مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در راﺳﺘﺎی ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه علوم پزشکی ایران و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درمان و آموزش پزشکی از طریق انجام پژوهش­ های کاربردی و ارائه راهکارهای علمی و عملی خلاق مبتنی بر شواهد، زمینه ­ی ارتقای کیفیت و بهبود مستمر آموزش در سطح دانشگاه را فراهم می سازد و هم­ چنین به منظور تعالی و تقویت روحیه پژوهش در زمینه ی آموزش علوم پزشکی توان­مندی­ های خود را گسترش می دهد.
 


دفعات مشاهده: 890 بار   |   دفعات چاپ: 145 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر